Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tagging’

Et interessant emne på IFLA International Newspaper Konference 2012 var crowdsourcing.

Basalt set betyder crowdsourcing, at man får en gruppe personer til at hjælpe sig med at løse en opgave. Personerne løser opgaven på frivillig basis – oftest uden betaling – og løsningen tilhører efterfølgende opdragsgiveren.

Når det drejer sig om digitaliserede aviser, er crowdsourcing begyndt at vise sig som et nyttigt redskab til at optimere brugeroplevelsen, når man bevæger sig rundt i aviserne. Et godt eksempel på, hvordan man som bruger kan udøve crowdsourcing, er Digitalkoot. Digitalkoot er et samarbejde mellem det finske nationalbibliotek og firmaet Microtask, hvor målet er at rette fejl i bibliotekets samling af digitaliserede aviser. Når fejlene bliver rettet, forbedrer det resultatet af søgning i aviserne. Dags dato har mere end 104.000 mennesker besøgt hjemmesiden, og lagt 378.219 minutters arbejde i opgaven. Det svarer til, at der er blevet rettet 7.097.412 fejl i arkivet. Ganske godt klaret af en gruppe frivillige.

Et andet godt eksempel findes i Australien, hvor det australske nationalbibliotek bl.a. stiller en række digitaliserede aviser til rådighed online i deres portal The Trove. De lægger op til, at man som bruger kan hjælpe med at forbedre brugeroplevelsen ved bl.a. at rette i OCR-teksten, hvis der er tydelige fejl i den. Det er nemt at bidrage til opgaven. Laver man en søgning og støder på fejl i den elektroniske udgave af teksten, bliver man i visningen af det enkelte hit præsenteret for muligheden for at korrigere fejlene. Interessant er det at se, at der på en tilfældig dag er lavet mere end 111.000 korrektioner i de skannede australske aviser…………

Interessant er det også at fundere over, hvorvidt en lignende mulighed for at lave korrektioner i OCR-skanningerne af vores digitale aviser ville blive modtaget med interesse, og hvor stor denne i så fald ville være.

Crowdsourcing er et udbredt fænomen, der ikke kun retter sig mod digitale avissamlinger – se f.eks. denne liste over crowdsourcing projekter, og bliv inspireret til, hvordan man nemt kan bidrage til løsningen af en given opgave.

Read Full Post »

%d bloggers like this: