Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Tekst og foto: Søren Bombæk

Det Kgl. Bibliotek har avissamlinger i både Aarhus og København, og de to samlinger er nu ved at blive samlet til en samling, som fysisk kommer til at befinde sig i vores specialbyggede magasin i Aarhus.

Vi har derfor kigget nøjere på avissamlingen i København for at finde ud af hvilke aviser, der skal flyttes til Aarhus. Basalt set har vi sammenlignet den aarhusianske beholdning med den københavnske og udarbejdet lange lister over løse årgange og hele titler, som kan gøre samlingen i Aarhus mere komplet.

Danske aviser i udlandet

Udover et eksemplar af alle de danske dagblade, der aldrig er blevet mikrofilmet, indeholder den københavnske avissamling også avistitler fra Dansk-Vestindien, Færøerne, Island, Norge, USA og endelig Schleswig-Holstein.

Senest har vi modtaget 8 europaller med aviser fra Schleswig-Holstein – og lidt fra Hamburg.

Pallerne blev udpakket og sorteret i større eller mindre bunker.

Herefter blev de ca. 600 ‘nye’ bind flettet sammen med den eksisterende beholdning i Aarhus.

Anne Vejle sorterede bl.a. bindene med Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen Unpartheyischen Correspondenten fra Schiffbeck.

Ældste indlemmede avis er Hamburger Relations-Courier fra 4. september 1688 – og nyeste er et par uger af Flensborg Avis fra marts 1970, som var bortkommet under et læsesalslån.

 

Tekst og foto: Martin Lund

Senest 1. februar 2019 skal du sende din ansøgning, hvis du ønsker at få overdraget originalaviser fra de nationale avissamlinger til dit arkiv, bibliotek, museum eller mediehus. Vi overdrager både dagblade og distriktsaviser – se mere om titler, perioder og vilkår.

Rigtig mange har allerede budt ind med ønsker, og det er vi naturligvis glade for. En foreløbig status fortæller, at der er kommet ansøgninger fra 61 kulturinstitutioner (museer, biblioteker, lokalarkiver) og udgivere. De spænder lige fra ønsker om enkelte måneder af en enkelt avis til flere titler og årgange.

Når vi er kommet på den anden side af 1. februar, tager vi fat på hver enkelt ansøgnings detaljer, samt på hvordan vi overdrager materialet på den bedste måde. Noget skal sendes fra Det Kgl. Biblioteks avismagasin i Skejby, mens andet skal sendes fra avismagasinet i København. Langt de fleste af de aviser, vi overdrager, er placeret i København.

Uanset hvor aviserne er placeret, får hver ansøger forinden en mail med forslag til, hvordan overdragelsen kan ske. Nogle vil kunne få leveret originalaviserne i en mindre postpakke, mens andre vil få flere paller. Vi laver naturligvis en aftale med hver enkelt modtager, inden aviserne bliver sendt.

Tekst og foto: Martin Lund

Indtil 1. februar 2019 er der åbent for at indsende ønsker om at få overdraget originalaviser fra Det Kgl. Biblioteks avissamlinger. Indtil videre har 20 arkiver, biblioteker, museer og mediehuse lagt reservationer ind. Vi er meget glade for samarbejdet og den store interesse for at få overdraget historiske aviser. Samtidig håber og forventer vi, at der kommer flere ønsker inden deadline. Læs mere om hvordan din institution eller mediehus søger.

De næste skridt

Når vi har rundet deadline, sender vi tilbud om overdragelse til hver enkelt modtager. Tilbuddet indeholder pris og leveringsbetingelser og  aftales med hver enkelt modtager. Når aftalerne er faldet på plads, er næste trin pakning og forsendelse. Vi forventer at have overdraget aviserne til nye ejere inden næste sommerferie.

Vi ønsker alle sætternisser og læsere af bloggen God Jul og Godt Nytår!

Kulturarvsinstitutioner og mediehuse får nu igen en unik mulighed for at overtage årgange af danske dagblade og distriktsaviser fra de nationale avissamlinger. Det drejer sig om nye titler/årgange, som ikke tidligere har været tilbudt.

Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret mere end en tredjedel af de nationale avissamlinger, som består af +75 millioner unikke avissider. Den digitale kopi regnes for en ekstra sikkerhedskopi, og derfor udskiller vi det ene af to papireksemplarer. Det betyder, at kulturarvsinstitutioner og mediehuse nu igen har chancen for at få overdraget de aviser, som de kunne være interesseret i. De resterende aviser kasseres, så det er nu, man skal melde sin interesse.

I alt tilbydes ca. 60 dagblade og ca. 200 distriktsaviser til overdragelse.

I 2016-17 gennemførte vi den første runde af overdragelse af originalaviser, hvor en lang række titler og årgange blev overdraget til arkiver, biblioteker, museer og mediehuse.

De titler/årgange, der tilbydes i denne runde, har vi ikke tidligere udbudt til overdragelse.

Læs mere om titler, perioder og vilkår, og indsend ønsker om aviser.

Tekst og foto: Martin Lund, Statens Avissamling

Vi har tidligere fortalt, hvordan den fortsatte digitalisering foregår, og hvordan vi nu skanner direkte fra originalaviser. Det muliggør digitalisering i farver, bedre gengivelse af billeder, tydeligere tekst og bedre tegngenkendelse. Vi glæder os til at gøre de årgange tilgængelige, som vi har skannet på denne måde. Vi er dog endnu ikke så langt med de tekniske løsninger, at vi kan melde en dato ud for, hvornår de mange nye sider ligger klar i Mediestream.

Status på digitalisering og de valgte aviser

Vi har allerede været i gang med at digitalisere Ringkøbing Amts Dagblad i et stykke tid, da årgangene 1880 til og med 1975 p.t. mangler i Mediestream. Vi har taget fat i den fra starten i 1880 og er nu nået til 1942. Indsatsen er et led i udfyldningen af huller i titlerne i Mediestream. Hullerne skyldes, at ikke alle dagblade er mikrofilmet. Og mikrofilm er netop grundlaget for alt, der hidtil er gjort tilgængeligt.

Den anden titel, vi digitaliserer p.t., er Langelands Social-Demokrat, udgivet 1908-64 (1947-64 under navnene Langeland og Dagbladet Langeland). I dag er årgangene 1908-43 tilgængelige i Mediestream, og vi skanner i den kommende tid årgangene 1944-64. Avisen vil udfylde et hul i dækningen af øen, idet det foreløbig kun er årgangene 1965-78 af Langelands Folkeblad (udkom 1905-1978), som er i Mediestream.

Øvrige titler

Blandt de andre titler, der er blevet skannet i mindre omfang, er:

De ejerløse aviser

Både Langelands Social-Demokrat og Langelands Folkeblad er blandt de ejerløse aviser. De ejerløse titler kan ses på de fleste folkebiblioteker uden begrænsning. Se om din kommunes biblioteker tilbyder adgang til aviserne.

%d bloggers like this: