Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘efaringer’

ILFA2014

Hvert år afholder IFLA (the international Federation of Library Associations and Institutions) en stor konference. I år finder IFLA World Library and Information Congress – 80th IFLA General Conference and Assembly sted 16.-22. august 2014 i Lyon, France. Konferencen giver biblioteksfolk fra hele verden mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Det er i år lykkedes os at få optaget en artikel om avisdigitaliseringsprojektet på den del af konferencen, der handler om aviser.

Artiklen har titlen ”Digitise to Discard: 32 million newspaper pages in three years”. Den beskriver projektets forløb hidtil inkl. nogle af de udfordringer, som vi allerede har håndteret – fx uventede uregelmæssigheder i samlingen af mikrofilm. Artiklen peger også på nogle af de udfordringer, som vi ved, venter os i de kommende år – herunder hvordan vi giver adgang til flest mulige avissider til flest mulige brugere uden at overtræde ophavsretten. Kommer artiklen til at ligge online, efter at konferencen er afsluttet, ja, så giver vi naturligvis linket videre her på bloggen.

Read Full Post »

%d bloggers like this: