Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘avissamlingen’ Category

Tekst og foto: Søren Bombæk

Det Kgl. Bibliotek har avissamlinger i både Aarhus og København, og de to samlinger er nu ved at blive samlet til en samling, som fysisk kommer til at befinde sig i vores specialbyggede magasin i Aarhus.

Vi har derfor kigget nøjere på avissamlingen i København for at finde ud af hvilke aviser, der skal flyttes til Aarhus. Basalt set har vi sammenlignet den aarhusianske beholdning med den københavnske og udarbejdet lange lister over løse årgange og hele titler, som kan gøre samlingen i Aarhus mere komplet.

Danske aviser i udlandet

Udover et eksemplar af alle de danske dagblade, der aldrig er blevet mikrofilmet, indeholder den københavnske avissamling også avistitler fra Dansk-Vestindien, Færøerne, Island, Norge, USA og endelig Schleswig-Holstein.

Senest har vi modtaget 8 europaller med aviser fra Schleswig-Holstein – og lidt fra Hamburg.

Pallerne blev udpakket og sorteret i større eller mindre bunker.

Herefter blev de ca. 600 ‘nye’ bind flettet sammen med den eksisterende beholdning i Aarhus.

Anne Vejle sorterede bl.a. bindene med Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen Unpartheyischen Correspondenten fra Schiffbeck.

Ældste indlemmede avis er Hamburger Relations-Courier fra 4. september 1688 – og nyeste er et par uger af Flensborg Avis fra marts 1970, som var bortkommet under et læsesalslån.

 

Read Full Post »

Klargøring af avisbind

Tekst: Martin Lund
Fotograf: Henrik Storgaard Sørensen/Det Kgl. Bibliotek

Samarbejdet med vores leverandør Ninestars er nu slut. Vi er naturligvis rigtig glade for, at projektmålet er nået – mere end 35,4 mio. avissider er digitaliseret, og næsten alle har nu fundet vej i Mediestream. Det svarer til ca. halvdelen af de dagbladssider, der ligger i vores avismagasin i Skejby, Aarhus.

Flere aviser og ny metode

Vi har altså langt fra digitaliseret alle aviser i samlingen, og derfor fortsætter vi med at digitalisere aviser, der på sigt bliver tilgængelige for brugerne. Denne gang sker digitaliseringen dog med papiraviserne som grundlag, og dette arbejde bliver udført internt på Det Kgl. Bibliotek i Statens Avissamling.

Til forskel fra tidligere tiders mikrofilmning har vi nemlig nu skiftet til digitalfoto (også kaldet skanning), som giver en bedre kvalitet: flere detaljer, større skarphed og farver i stedet for sort-hvid.

Valg af aviser til digitalisering

Prioriteringen af, hvilke aviser vi skanner fremadrettet, er bestemt ud fra flere kriterier, herunder:

  • Lukning af huller i Mediestream, fx Frederiksborg Amts Avis 1908-19 og Ringkøbing Amts Dagblads ældre årgange. Det sker både af hensyn til sikring og bevaring, idet hullerne skyldes manglende mikrofilm, men også af hensyn til brugeroplevelsen i Mediestream
  • Sikring af aviser der er særligt truet af forfald ved at digitalisere dem og dermed have bevaret indholdet
  • Generering af ekstra (digital) kopi af aviser der kun findes i ét eksemplar.

Skanning af avisbind

En 5-benet proces

Digitalisering og tilgængeliggørelse af papiraviser er en 5-benet proces, der består af:

  • klargøring af avisbind
  • fotografering/skanning
  • navngivning af filer
  • bevaring af filer og
  • tilgængeliggørelse af filer.

Digitaliseringen begynder med klargøring af avisbindene, så vi kan være sikre på at opnå et tilfredsstillende resultat ved skanning. Samtidig kontrollerer vi bindene for fejl og mangler. Hvis vi kan finde evt. manglende avisnumre i et andet avisbind, supplerer vi med dem. Samtidig opretter vi en fejllog, der følger bindet undervejs, og som løbende opdateres i den videre proces.

Et klargjort bind, der nu kaldes et job, omfatter typisk op mod 1.200 sider. Jobbet startes op på skanneren efter en ganske bestemt procedure og grundlæggende indstillinger af afmaskning mm. Undervejs får billedfilerne automatisk tildelt et løbenummer.

Efter skanning bliver alle filer navngivet manuelt efter faste konventioner. Filerne placeres de korrekte steder i vores it-systemer, så de let kan findes frem igen.

Det sidste ben i processen

Det femte ben i processen er endnu ikke helt på plads, men ambitionen er naturligvis, at nyskannede aviser bliver tilgængelige i Mediestream, kort tid efter de er blevet digitaliseret. Indtil den femte og sidste del er på plads, fortsætter vi med at digitalisere papiraviser, så vi sikrer bevaring af deres indhold, og de på sigt kan blive tilgængelige online.

 

Read Full Post »

img_3377

Af Martin Lund, sektionsleder Statens Avissamling

Fejringen af Avissamlingens 100 års jubilæum fortsætter!

I løbet af den sidste uge har Avissamlingen haft besøg af først lokalarkiver og dernæst journalister fra Østjylland. Særligt arkivfolkene har vist overvældende interesse for at høre mere om samlingen, digitaliseringen og brugen af Mediestream Aviser. Men også fra Journalistforbundets kreds og Aarhus Journalistforening, der besøgte os 4. oktober kom der en pæn stor gruppe. Den kunne dog ikke helt måle sig med arkivfolkene, der må fordeles på to arrangementer med 40 deltagere i hver – det næste arrangement finder sted 25. oktober 2016.

img_3335

Hos arkivfolkene samler interessen sig især om distriktsaviserne, der er en fantastisk kilde til livet i forstæderne og oplandet. Journalisterne var især meget ivrige for at se egne artikler fra Jyllands-Posten, Stiften og hedengangne Demokraten. En grundig indføring i avisdigitaliseringsprojektet og Mediestream blev serveret sammen med kaffen og kagen.

img_3387

Read Full Post »

Avissamlingen. Statsbiblioteket. Maj. 2016.

I dag for 100 år besluttede den danske rigsdag ved lov at etablere et nationalt “avisdepot”, og dermed var Statens Avissamling født.

Siden da er samlingen vokset til at indeholde 991 titler fordelt på mere end 75 millioner avissider. Den ældste danske titel er fra 1666, og den nyeste er fra i går. Aviserne kommer til Statsbiblioteket i form af pligtafleveret materiale og donationer fra privatpersoner samt arkiver og biblioteker. De pligtafleverede aviser afleveres i to eksemplarer. Det ene eksemplar beholder Statsbiblioteket, mens det andet sendes videre til Det Kongelige Bibliotek.

Vi fejrer de 100 år i resten af 2016 – bl.a. med rundvisninger i samlingen i løbet af efteråret. Læs mere om avissamlingens 100 års fødselsdag.

 

Read Full Post »

Thisted Amts Tidende_blækklat 

Tilbage i 1960’erne kunne man bestille et avisbind med originale aviser fra Statens Avissamling til lån på sit lokale folkebiblioteker, men den service tilbyder Statsbiblioteket ikke længere. Måske skyldes ændringen det lille uheld, som indtraf, da vi udlånte et avisbind med Thisted Amts Tidende til Roskilde Bibliotek?

Om vi nogensinde udbad os erstatning for skaden, melder historien intet om……….

Thisted Amts Tidende har vi digitaliseret og lagt i Mediestream Aviser, og lige præcis 2. januar 1897 af avisen ligger her.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: