Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘søgeportal’

Svenske aviser

Kungliga Bibliotek i Sverige tilbyder nu adgang til betaudgaven af deres indgang til de digitaliserede svenske aviser. Søgefladen kan afprøves, og man kan indsende sin feedback til biblioteket.

Den svenske søgeflade ligner på nogle områder den indgang, Mediestream Aviser, som vi satser på at udvikle til de digitaliserede danske aviser i løbet af efteråret 2014. Især det store søgefelt, der giver mulighed for fritekstsøgning på kryds og tværs i alle aviserne, ser genkendeligt ud, men også den tydelige markering af den del af avissiden, hvor søgeordet/-frasen optræder, er med i de planer, som vi har for indgangen til de danske aviser.

Se illustration nedenfor som viser søgefeltet i Mediestream Aviser.

Mediestream Aviser Header

I den svenske indgang optræder der på søgeresultatsiden en feature, der grafisk viser fordelingen af søgeresultaterne i den valgte tidsperiode. Vores udgave af den samme funktion har ikke et grafisk udtryk, men funktionen findes alligevel i vores grænseflade. Den svenske måde at præsentere strømmen af søgeresultater på er også anderledes end vores, men begge grænseflader har de basale oplysninger med i den første præsentation af det enkelte søgeresultat.

Oplysninger som titel og dato på de fundne aviser, har begge biblioteker vurderet, var vigtige at få præsenteret for brugeren hurtigst muligt. Men udover det er der meget stor forskel på præsentationen af søgeresultaterne – Mediestream Aviser præsenterer resultaterne på en helt anden måde, end det sker i den svenske model, hvor den enkelte avisside præsenteres for brugeren som et søgeresultat. I Mediestream Aviser bliver de relevante resultater fra den enkelte avis samlet i ét søgeresultat, hvorefter man kan klikke sig frem til de enkelte artikler, annoncer etc. i den pågældende avis. Se illustration nedenfor.

Mediestream Aviser Søgeresultat

Selve avislæseren i den svenske grænseflade, i.e. den funktion, der åbner og forstører avissiden, er funktionsmæssigt meget forskellig fra den, som vi har planlagt at udvikle. I vores udgave har vi bl.a. inkluderet funktioner, der gør det muligt at bladre frem og tilbage i den valgte avis samt henholdsvis forstørre/formindske siden. Det er funktioner, som i øjeblikket ikke er med den svenske avislæser.

Den største forskel på de to indgange ligger dog i de oplysninger, som vi har planer om at give vores brugere om den samling af aviser, som de søger i. I Mediestream Aviser vil brugerne kunne se en oversigt over alle de digitaliserede aviser, se præcist hvilke datoer der er digitaliseret og dermed også er søgbare, samt finde flere oplysninger om den enkelte avistitel. Til sidstnævnte type oplysning hører fx avisens titelhistorik, i.e. hvad hed avisen tidligere, hvad hed den på et senere tidspunkt, og i hvilken periode udkom den under de forskellige titler. Håbet er, at oplysningerne vil hjælpe brugerne i deres navigation i samlingen, samt afstemme deres forventninger til indgangen med hvad vi reelt kan stille til rådighed.

Alt i alt er antallet af forskelle større end antallet af ligheder de to indgangen imellem, men samtidig er det værd at huske på, at den svenske indgang lige nu optræder i en beta-version. Hvem ved? Måske kommer der til at ske flere ændringer, førend Kungliga Biblioteket – Sveriges nationalbibliotek  lancerer den endelige udgave i løbet af efteråret 2014…

Læs mere om udviklingsarbejdet i Sverige  og om udviklingsprojektet ’Digidaily – Digitalisering av svensk dagspress’  som gik forud for indgangen til aviserne. Projektet har også en blog tilknyttet.

Read Full Post »

%d bloggers like this: