Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘overdragelse’

Tekst og foto: Martin Lund

Senest 1. februar 2019 skal du sende din ansøgning, hvis du ønsker at få overdraget originalaviser fra de nationale avissamlinger til dit arkiv, bibliotek, museum eller mediehus. Vi overdrager både dagblade og distriktsaviser – se mere om titler, perioder og vilkår.

Rigtig mange har allerede budt ind med ønsker, og det er vi naturligvis glade for. En foreløbig status fortæller, at der er kommet ansøgninger fra 61 kulturinstitutioner (museer, biblioteker, lokalarkiver) og udgivere. De spænder lige fra ønsker om enkelte måneder af en enkelt avis til flere titler og årgange.

Når vi er kommet på den anden side af 1. februar, tager vi fat på hver enkelt ansøgnings detaljer, samt på hvordan vi overdrager materialet på den bedste måde. Noget skal sendes fra Det Kgl. Biblioteks avismagasin i Skejby, mens andet skal sendes fra avismagasinet i København. Langt de fleste af de aviser, vi overdrager, er placeret i København.

Uanset hvor aviserne er placeret, får hver ansøger forinden en mail med forslag til, hvordan overdragelsen kan ske. Nogle vil kunne få leveret originalaviserne i en mindre postpakke, mens andre vil få flere paller. Vi laver naturligvis en aftale med hver enkelt modtager, inden aviserne bliver sendt.

Read Full Post »

Tekst og foto: Martin Lund

Indtil 1. februar 2019 er der åbent for at indsende ønsker om at få overdraget originalaviser fra Det Kgl. Biblioteks avissamlinger. Indtil videre har 20 arkiver, biblioteker, museer og mediehuse lagt reservationer ind. Vi er meget glade for samarbejdet og den store interesse for at få overdraget historiske aviser. Samtidig håber og forventer vi, at der kommer flere ønsker inden deadline. Læs mere om hvordan din institution eller mediehus søger.

De næste skridt

Når vi har rundet deadline, sender vi tilbud om overdragelse til hver enkelt modtager. Tilbuddet indeholder pris og leveringsbetingelser og  aftales med hver enkelt modtager. Når aftalerne er faldet på plads, er næste trin pakning og forsendelse. Vi forventer at have overdraget aviserne til nye ejere inden næste sommerferie.

Vi ønsker alle sætternisser og læsere af bloggen God Jul og Godt Nytår!

Read Full Post »

Kulturarvsinstitutioner og mediehuse får nu igen en unik mulighed for at overtage årgange af danske dagblade og distriktsaviser fra de nationale avissamlinger. Det drejer sig om nye titler/årgange, som ikke tidligere har været tilbudt.

Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret mere end en tredjedel af de nationale avissamlinger, som består af +75 millioner unikke avissider. Den digitale kopi regnes for en ekstra sikkerhedskopi, og derfor udskiller vi det ene af to papireksemplarer. Det betyder, at kulturarvsinstitutioner og mediehuse nu igen har chancen for at få overdraget de aviser, som de kunne være interesseret i. De resterende aviser kasseres, så det er nu, man skal melde sin interesse.

I alt tilbydes ca. 60 dagblade og ca. 200 distriktsaviser til overdragelse.

I 2016-17 gennemførte vi den første runde af overdragelse af originalaviser, hvor en lang række titler og årgange blev overdraget til arkiver, biblioteker, museer og mediehuse.

De titler/årgange, der tilbydes i denne runde, har vi ikke tidligere udbudt til overdragelse.

Læs mere om titler, perioder og vilkår, og indsend ønsker om aviser.

Read Full Post »

I løbet af det næste halve år overdrager Det Kgl. Bibliotek en lang række originalaviser fra bibliotekets samlinger til nye ejermænd. Det skyldes bl.a, at vi på grund af avisdigitaliseringsprojektet – og efter godkendelse i Kulturministeriet – kan give en lang række dagblade og distriktsaviser videre til nye ejere. Originalaviserne bliver overdraget til arkiver, biblioteker, museer samt mediehuse, og de drager dermed ud i landet og kommer til at glæde helt nye brugere efter oftest at have ligget stille på vores hylder i mange år.

Fredag 9. juni 2017 var der stor travlhed i avismagasinet på Lergravsvej i København, hvor de første aviser skulle pakkes og sendes af sted med Møbeltransport Danmark til modtagere så eksotiske steder som Arden, Bjerringbro, Bramming, Brønderslev, Faxe, Frederikshavn, Galten, Gladsaxe, Glamsbjerg, Hals, Ikast-Brande, Læsø og Aalestrup.

I alt 115 mediehuse, arkiver, biblioteker og museer har lagt billet ind på at få overdraget originalaviser. Spændvidden i ansøgernes anmodninger dækker over ønsker om en enkelt årgang af en enkelt distriktsavis til komplette årgange af adskillige dagblade og distriktsaviser. Førend aviserne bliver overdraget til andre, undersøger vi dog først, om der er huller i avissamlingen i Aarhus, der skal fyldes. Dermed får vi konsolideret samlingen som en del af overdragelsesprocessen.

Hvor mange tons aviser det lykkes os at overdrage til andre, er endnu uvist, men det er sikkert og vist, at nu er de første af uendeligt mange avispaller sendt af sted til de nye glade ejere.

Read Full Post »

Avissamlingen. Statsbiblioteket. Maj. 2016.

Vi minder om, at dit arkiv, bibliotek, museum eller mediehus stadig har en enestående chance for at erhverve historiske originalaviser fra de nationale avissamlinger.

Er din arbejdsplads interesseret i at få overdraget originalaviser, er fristen for at indsende en specifik anmodning onsdag 1. marts 2017. Kort efter fristens udløb bliver I kontaktet med et konkret tilbud om overdragelse af titler og årgange.

De resterende aviser kasseres, så det er nu, man skal byde ind!

Læs mere om titler, perioder og vilkår, og indsend ønsker til aviser.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: