Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘færøske aviser’

Dimmalaetting-1878-01-05-01_beskåret

Digitalisering af de færøske aviser

Nationalbiblioteket på Færøerne er den ældste nuværende færøske institution (grundlagt i 1828). Biblioteket ligger i hovedstaden Thorshavn. Selvom en stor del af Færøernes befolkning bor i hovedstaden, er det en logistisk udfordring for mange borgere at besøge Nationalbiblioteket, og dermed er adgangen til de ikke-digitaliserede dele af kulturarven begrænset. Det færøske digitale bibliotek, som er den del af biblioteket, som er tilgængelig på internettet, har efterhånden eksisteret i mange år. I 2013 fik biblioteket med både politisk og folkelig opbakning mulighed for at digitalisere sine mikrofilm.

Biblioteket har i 2014 fået digitaliseret næsten alle færøske aviser til og med 1999. Efter 1999 er tæt på alle aviser blevet udgivet digitalt, og 1999 var derfor et naturligt sted at sætte skillelinien. Digitaliseringen er blevet udført som en selvstændig del af Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt. I alt er der digitaliseret 450.425 sider fordelt på 17 titler.

Indgang til de færøske aviser

De 17 avistitler er tilgængelige i en portal udviklet af Infomedia. Der er blevet udført OCR på siderne, hvilket gør, at man kan søge i fuldtekst på ord og sætninger. Portalen er gratis at bruge, og der er fri adgang, uanset hvor i verden man befinder sig. Foruden de 17 titler har biblioteket i 2001-2003 digitaliseret 23 tidsskrifter som en del af et samarbejdsprojekt mellem Island, Grønland og Færøerne. Disse 23 titler bestående af 40.000 sider er også tilgængelige og søgbare i portalen.

Portalen åbnes officielt af den færøske kulturminister Bjørn Kalsø 25. marts 2015 kl. 10 på det færøske Nationalbibliotek. Portalen vil demokratisere adgangen til de færøske aviser, så uanset om man befinder sig i Thorshavn, New York eller på Øresundskollegiet, har man øjeblikkelig adgang til den rige litterære kulturarv, der før 2015 har været begrænset af dets fysiske form. Søgninger, der før tog minutter, timer, nogle gange dage og måske forekom helt uoverskuelige, vil nu ske øjeblikkelig.

Mediestream Aviser

De færøske aviser vil man også kunne finde i Mediestream Aviser. Dvs. man vil kunne søge i dem, men hvis man vil læse i dem, skal man møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Dette gælder for alle årgangene af de færøske aviser.

Read Full Post »

%d bloggers like this: