Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘donationer’

Donation 2014_februar_Altonaischer Mercurius

Statens Avissamling vokser hvert år med op mod 34.000 aviser. Vi modtager to eksemplarer af alle landets dagblade samt distriktsaviser/ugeaviser som en del af Pligtafleveringsloven – et eksemplar beholder vi i avismagasinet i Skejby, Aarhus, mens det andet eksemplar bliver sendt til Det Kongelige Bibliotek som en del af bevaringsstrategien for aviserne.

Med jævne mellemrum bliver vi også tilbudt større og mindre samlinger af aviser. I langt de fleste tilfælde takker vi pænt nej til donationen, fordi vi allerede har de pågældende aviser i mindst to eksemplarer. I andre tilfælde er vi så heldige at blive tilbudt aviser, som vi ikke allerede ligger inde med eller som på en eller anden måde skiller sig ud fra de udgaver, som vi allerede har i samlingen.

Sidstnævnte skete for nogle uger siden, hvor en privatperson henvendte sig til os efter at have arvet nogle historiske aviser fra slutningen af 1700-tallet /begyndelsen af 1800-tallet. Det drejede sig om de følgende otte titler:

  1. Altonaischer MERCURIUS, Anno 1799 No. 55
  2. Kjøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger, Ao. 1795, 37te Aargang, No. 261
  3. Kjøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger, Ao. 1802, 44 Aargang, No.79
  4. Kjøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger, Ao. 1805, 47. Aargang, No. 226
  5. Fyens Avertissements Tidende, No. 84, Fredagen den 12te Julii 1799
  6. Fyens Avertissements Tidende, No. 73, Mandagen den 17de Junii 1799
  7. Tillæg til nr. 139 af Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, Løverdagen den 11 October 1823
  8. De til Forsendelse med Posten allene priviligerede Kjøbenhavnske Tidender, Ao. 1795, No 76, Mandagen den 21de September

Efter et nøje kig i Registrant for aviser i Statens Avissamling viste det sig, at vi allerede havde titlerne i arkivet. Vi takkede dog ja til at modtage aviserne alligevel, fordi det drejede sig om nogle af de ældste danske aviser, vi kender til.

Stor var vores overraskelse og glæde, da det viste sig, at nogle af aviserne stadigvæk er på de originale ubeskårede trykark.  Vi har nemlig kun ganske få eksempler på hele trykark i samlingen.

Donation 2014_februar_Kiøbenhavnske Tidender

Aviserne på de hele ubeskårne trykark har sikkert aldrig været distribueret eller solgt, og de fortæller os noget om datidens teknik. Papirformatet var sammenlignet med i dag lille: 46 x 37 cm. På dette format trykte man på hver side enten fire eller otte sider, det kaldes hhv. kvart eller oktav.

Altonaischer MERCURIUS, Anno 1799 er oktavformat (sidemål 18 x 10 cm) og Kjøbenhavnske Tidender, 1795 er kvart (sidemål 21 x 18 cm). Et trykark var således nok til en otte siders avis i kvart og hele to aviser i oktav. Papir- og avisfremstilling var omstændelig og udelukkende håndarbejde i slutningen af 1700-tallet – begyndelsen af 1800-tallet. På Mediemuseet i Odense kan man se papirfremstilling, trykmaskiner og teknik fra den tid.

Det hører til sjældenhederne, at vi bliver tilbudt aviser fra 1700-/og 1800-tallet, men glæden er stor, når det sker, og vi dermed både kan berige og/eller lukke huller i vores samling af danske aviser.

Read Full Post »

%d bloggers like this: