Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘samarbejder’ Category

Dimmalaetting-1878-01-05-01_beskåret

Digitalisering af de færøske aviser

Nationalbiblioteket på Færøerne er den ældste nuværende færøske institution (grundlagt i 1828). Biblioteket ligger i hovedstaden Thorshavn. Selvom en stor del af Færøernes befolkning bor i hovedstaden, er det en logistisk udfordring for mange borgere at besøge Nationalbiblioteket, og dermed er adgangen til de ikke-digitaliserede dele af kulturarven begrænset. Det færøske digitale bibliotek, som er den del af biblioteket, som er tilgængelig på internettet, har efterhånden eksisteret i mange år. I 2013 fik biblioteket med både politisk og folkelig opbakning mulighed for at digitalisere sine mikrofilm.

Biblioteket har i 2014 fået digitaliseret næsten alle færøske aviser til og med 1999. Efter 1999 er tæt på alle aviser blevet udgivet digitalt, og 1999 var derfor et naturligt sted at sætte skillelinien. Digitaliseringen er blevet udført som en selvstændig del af Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt. I alt er der digitaliseret 450.425 sider fordelt på 17 titler.

Indgang til de færøske aviser

De 17 avistitler er tilgængelige i en portal udviklet af Infomedia. Der er blevet udført OCR på siderne, hvilket gør, at man kan søge i fuldtekst på ord og sætninger. Portalen er gratis at bruge, og der er fri adgang, uanset hvor i verden man befinder sig. Foruden de 17 titler har biblioteket i 2001-2003 digitaliseret 23 tidsskrifter som en del af et samarbejdsprojekt mellem Island, Grønland og Færøerne. Disse 23 titler bestående af 40.000 sider er også tilgængelige og søgbare i portalen.

Portalen åbnes officielt af den færøske kulturminister Bjørn Kalsø 25. marts 2015 kl. 10 på det færøske Nationalbibliotek. Portalen vil demokratisere adgangen til de færøske aviser, så uanset om man befinder sig i Thorshavn, New York eller på Øresundskollegiet, har man øjeblikkelig adgang til den rige litterære kulturarv, der før 2015 har været begrænset af dets fysiske form. Søgninger, der før tog minutter, timer, nogle gange dage og måske forekom helt uoverskuelige, vil nu ske øjeblikkelig.

Mediestream Aviser

De færøske aviser vil man også kunne finde i Mediestream Aviser. Dvs. man vil kunne søge i dem, men hvis man vil læse i dem, skal man møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Dette gælder for alle årgangene af de færøske aviser.

Read Full Post »

COLOURBOX5230550

Der er ingen tvivl om det – avisdigitaliseringsprojektet er stort. Stort på antal af sider, stort på kompleksitet, stort på brugerinteresse og stort på potentiale. For Statsbiblioteket som institution er det også stort. Det er første gang, at vi binder an med et digitaliseringsprojekt af denne størrelse, og det involverer mange forskellige ansatte med vidt forskellige kompetencer.

I efteråret 2013 besluttede vi derfor, at projektet skulle dokumenteres. Ikke blot for at kunne fortælle vores eksterne interessenter om projektet, men også for bl.a. at kunne tage nogle øjebliksbilleder som senere kan findes frem og studeres nærmere. Der er lavet interviews med nøglepersoner, processer er blevet dokumenteret skriftligt, og højdepunkter er blevet filmet.

Pilotfasen er en af de processer, som vi har valgt at dokumentere på video. Og nu er videoen klar til at blive delt med resten af omverdenen. Så kom med os på en tur fra afsendelse af mikrofilmene i 3. kælder til Ninestars’ kontor i Hamborg og tilbage til Aarhus igen med modtagelse af de digitaliserede avissider.

Se videoen – Pilotfasen i levende billeder (lang udgave og kort udgave)

Vi arbejder videre med at dokumentere projektet, så forvent flere videoer, billeder og beskrivelser fra os i den kommende måneder og år.

Read Full Post »

Statsbiblioteket er i regi af avisdigitaliseringsprojektet blevet inviteret med i projektet Europeana Newspapers som networking partner. Det betyder, at vi kan deltage i konferencer, workshops og andre events, som projektet arrangerer. Vi starter med at deltage i Quality Assessment workshoppen 13.-14. juni 2013 i Beograd, Serbien.

?????

Europeana Newspapers er et tre-årigt projekt med 18 partnere fra europæiske national- og universitetsbiblioteker med avissamlinger. Der tages udgangspunkt i allerede digitaliserede avissamlinger fra partnerne, og formålet er at få disse samlingers metadata tunet til at indgå i Europeana på en ’sømfri’ måde. Projektet fokuserer endvidere på udvikling af metoder til forbedring af OCR og NER (= named-entity recognition).

Der er mange fordele for Statsbiblioteket ved dette partnerskab. Vi skal bl.a. selv levere ældre danske aviser til Europeana, når vi når så vidt, og med det store avisdigitaliseringsprojekt vi har i støbeskeen, er det godt at have et netværk af denne type. Vi er derfor rigtig glade for at være kommet med i netværket.

Read Full Post »

 3. oktober 2012 havde vi besøg af fem meget entusiastiske og energiske arkivister fra Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn. Siden besøget er det lykkedes dem at skabe en god portion omtale i de lokale medier.

Tag bare et kig på artiklerne ”Arkivfolk vil gerne have Løgstør Avis på internettet” i Lokalt Indblik.dk og ”Vil gøre Løgstør Avis digital i Nordjyske.dk i og ”Medarbejdere fra Lokalarkivet i Løgstør besøger Statsbiblioteket i Århus” (Vesthimmerlands Folkeblad 12. oktober 2012).

Imponerende hvad ildsjæle kan udrette!

Read Full Post »

Udbuddet om ”Contract for digitising newspapers from microfilm” er sat i søen, og det er nu blevet tid til at vende blikket mod mulige samarbejdspartnere. Vi har længe haft kig på at etablere samarbejder med de danske dagblade. De har naturlige interesser i det store bagkatalog af gamle aviser – både fordi der findes forretningsmuligheder i en digital udgave af dem, men også fordi de er en stor del af den enkelte avis’ historie, som den er afspejlet i form af forandringer i stil, layout og håndtering af nyheder igennem tiderne.

Til interesserede har vi skrevet lidt om samarbejdsmulighederne på Statsbibliotekets hjemmeside samt udfærdiget et faktaark, der sammenfatter de vigtigste oplysninger om samarbejdet.

De danske dagblade er i øvrigt selv begyndt at skrive om Projekt Avisdigitalisering – læs artikel i Danske Medier ”Statsbiblioteket indscanner 32 millioner danske avissider” samt artiklen ”32 mio. avissider på vej i beskyttelsesrum” i Jyllands-Posten.

Vi har allerede fået de første henvendelser og er spændte på den videre dialog med aviserne.

Statsbiblioteket inviterer de danske dagblade til samarbejde

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: