Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2015

Dimmalaetting-1878-01-05-01_beskåret

Digitalisering af de færøske aviser

Nationalbiblioteket på Færøerne er den ældste nuværende færøske institution (grundlagt i 1828). Biblioteket ligger i hovedstaden Thorshavn. Selvom en stor del af Færøernes befolkning bor i hovedstaden, er det en logistisk udfordring for mange borgere at besøge Nationalbiblioteket, og dermed er adgangen til de ikke-digitaliserede dele af kulturarven begrænset. Det færøske digitale bibliotek, som er den del af biblioteket, som er tilgængelig på internettet, har efterhånden eksisteret i mange år. I 2013 fik biblioteket med både politisk og folkelig opbakning mulighed for at digitalisere sine mikrofilm.

Biblioteket har i 2014 fået digitaliseret næsten alle færøske aviser til og med 1999. Efter 1999 er tæt på alle aviser blevet udgivet digitalt, og 1999 var derfor et naturligt sted at sætte skillelinien. Digitaliseringen er blevet udført som en selvstændig del af Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt. I alt er der digitaliseret 450.425 sider fordelt på 17 titler.

Indgang til de færøske aviser

De 17 avistitler er tilgængelige i en portal udviklet af Infomedia. Der er blevet udført OCR på siderne, hvilket gør, at man kan søge i fuldtekst på ord og sætninger. Portalen er gratis at bruge, og der er fri adgang, uanset hvor i verden man befinder sig. Foruden de 17 titler har biblioteket i 2001-2003 digitaliseret 23 tidsskrifter som en del af et samarbejdsprojekt mellem Island, Grønland og Færøerne. Disse 23 titler bestående af 40.000 sider er også tilgængelige og søgbare i portalen.

Portalen åbnes officielt af den færøske kulturminister Bjørn Kalsø 25. marts 2015 kl. 10 på det færøske Nationalbibliotek. Portalen vil demokratisere adgangen til de færøske aviser, så uanset om man befinder sig i Thorshavn, New York eller på Øresundskollegiet, har man øjeblikkelig adgang til den rige litterære kulturarv, der før 2015 har været begrænset af dets fysiske form. Søgninger, der før tog minutter, timer, nogle gange dage og måske forekom helt uoverskuelige, vil nu ske øjeblikkelig.

Mediestream Aviser

De færøske aviser vil man også kunne finde i Mediestream Aviser. Dvs. man vil kunne søge i dem, men hvis man vil læse i dem, skal man møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Dette gælder for alle årgangene af de færøske aviser.

Read Full Post »

Calendar April 2015.

Så er det endelig blevet tid til at sætte det store kryds i kalenderen – vi åbner for den allerførste udgave af Mediestream Aviser om præcis en måned – 9. april 2015.

Vi har glædet os meget til at annoncere datoen, og ud fra de mange henvendelser vi har modtaget de sidste par måneder, er vi ikke de eneste, der glæder os til åbningen.

9. april tager vi en tur forbi Kulturministeriet og præsenterer som den første Kulturminister Marianne Jelved for indgangen til aviserne. Hun får også æren af at erklære indgangen for officiel åben på et efterfølgende pressemøde. Når den officielle åbning har fundet sted, er der åbent for alle. Efter planen sker det i tidsrummet kl. 16-17 9. april 2015.

Indgangen til aviserne kommer til at ligge på denne side – www.statsbiblioteket.dk/mediestream

Vigtigt om adgang til aviserne

De digitaliserede aviser er pligtafleveret materiale, som Statsbiblioteket har ansvaret for at bevare for eftertiden. Vi har pligt til at bevare aviserne, men det betyder ikke, at vi også automatisk har ret til at give fri adgang til dem på nettet. Aviserne er nemlig dækket af den danske lov om ophavsret, og den skal vi naturligvis respektere.

Når indgangen åbner, vil man derfor kunne søge i alle de digitaliserede avissider, men man vil ikke kun læse i alle årgangene hjemmefra.

Årgange ældre end 1. januar 1916 kan man læse i hjemmefra, mens man skal møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut for at kunne læse i årgange nyere end 31. december 1915. Bemærk at for hvert år, der går, vil en ny årgang blive føjet til de årgange, der kan læses i hjemmefra.

Det er også værd at bide mærke i, at Statsbiblioteket ikke er den eneste institution, der ligger inde med en avissamling. En lang række arkiver og biblioteker har også eksemplarer, som man som bruger kan få adgang til at læse i. Man vil derfor kunne bruge Mediestream Aviser til at lokalisere potentielt relevante aviser, som man derefter vil kunne læse i andetsteds.

Læs mere om ophavsret og aviser på Mediestream Avisers info-sider, når indgangen åbner.

Read Full Post »

%d bloggers like this: