Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for maj 2013

omspoling

Forholdsvis tidligt i Avisdigitaliseringsprojektet besluttede vi at benytte mikrofilm som grundlag for digitalisering af aviserne. Statsbiblioteket har meget store erfaringer med mikrofilm, som er et gennemprøvet medie til bevaring af forgængelige dokumenter, som fx aviser, der ofte er trykt på papir af ringe kvalitet. Vi har selv mikrofilmet danske dagblade siden 1976, og desuden har vi film, der er fremstillet af Minerva Mikrofilm tilbage fra 1950’erne og frem til 2005. Statsbibliotekets samling af mikrofilm opbevares i et sikringsmagasin, hvor temperatur og luftfugtighed er konstant. Under disse forhold kan filmene holde i flere hundrede år.

Da mikrofilmnegativerne er unikke, er det vigtigt, at vi sikrer os, at det, vi sender ud af huset til vores leverandør af scanninger, er entydigt, og at det kommer tilbage i samme stand, som det blev sendt. Derfor er et team på fem medarbejdere i Statens Avissamling i gang med at omspole, ompakke og nyopstille mikrofilmene, så de står i logisk orden og er lige til at gå til, når de skal pakkes og sendes til digitalisering. En stor del af arbejdet består i at overføre mikrofilm til den rigtige type spoler. Samtidig overfører vi informationerne (metadata) om de enkelte avistitler fra de gamle kartotekskort af pap til Excel regneark. Regnearkene giver et langt bedre overblik over, hvilke navne den enkelte avis har haft gennem tiderne, om der har været afbrydelser – f.eks. pga. strejke eller lockout – og om der i øvrigt mangler mikrofilm for andre af avisens udgivelsesmåneder.

Vi fortsætter arbejdet til slutningen af maj/begyndelsen af juni, hvor vi vil have gennemgået omkring 11.000 film svarende til ca. 11 millioner avissider.

Read Full Post »

%d bloggers like this: