Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for august 2012

Statens Avissamling dækker p.t. over 991 titler på danske dagblade – se Registrant over aviser i Statens Avissamling. Den ældste avis er fra 1668, og den nyeste er fra i går. Aviserne er primært afleveret til Statsbiblioteket som en del af den danske Pligtafleveringslov – en mindre del af kommet til på anden vis bl.a. gennem gaver. Det har derfor været lidt af en udfordring at udvælge den første portion aviser til digitalisering. Listen er udarbejdet i samråd med Det Kongelige Bibliotek. Bemærk i øvrigt at Statens Avissamlings Registrant og Projekt Avisdigitalisering kun dækker dagblade og ikke distriktsblade/ugeaviser. Distriktsaviserne er dækket af en særskilt registrant.

Projektet stiler mod at digitalisere ca. 32 millioner avissider. Denne første portion dækker over ca. 20 millioner avissider, så der er stadigvæk plads  til at udvælge ca. 12 millioner sider.

Kriterier for udvælgelse

Vores valg af avistitler til digitalisering i første runde tager udgangspunkt i de følgende udvælgelseskriterier (listet i ikke-prioriteret orden):

a)      Avistitler som findes komplet på mikrofilm.

b)      Komplette avistitler – dvs. titler som kan digitaliseres fra start til nu, eller til det år hvorfra digitale kopier kan skaffes ad andre veje, f.eks. fra aviserne selv.

c)       Mikrofilm som har en god kvalitet.

d)      Avistitler som kan have forretningsmæssig interesse. Tilstedeværelsen af muligheden for at skaffe ekstern finansiering fra f.eks. nulevende aviser, lokale fonde og organisationer.

e)      Avistitler som findes i dublet på Det Kongelige Bibliotek.

Avistitler

Bemærk, at titlerne i nedenstående tabel IKKE er listet i den rækkefølge, vi planlægger at digitalisere dem, men at de optræder i alfabetisk rækkefølge. Efterhånden som projektet skrider frem, vil vi fortælle mere om, i hvilken rækkefølge de forskellige titler bliver digitaliseret.

De er også værd at bemærke, at listen er dynamisk – efterhånden som projektet skrider frem, vil vi undersøge og vægte de forskellige titler i forhold til de ovenstående kriterier – f.eks. om kvaliteten af mikrofilmene er høj nok, samt om dækningen på mikrofilm af den udvalgte titel er tilfredsstillende. Nogle titler vil potentielt falde ud af listen, mens andre vil blive tilføjet.

Avistitel Sted Periode
Aktuelt / Socialisten /
Det fri Aktuelt /
Social-Demokraten
København 1871-2001
Arbejderbladet /
Land og Folk /
Solidaritet
København 1921-1922
1934-1941
1945-1990
Arbejderen. København København 1982 ff
B.T. København 1916 ff
Berlingske Tidende
+ øvr. titler
København 1749 ff
Bornholms Tidende Bornholm 1866 ff
Børsen København 1896 ff
Corsaren København 1840-1855
Dagbladet. Østsjællands Folkeblad Køge 1876 ff
Dagen København 1803-1843
Dagens Nyheder /
Nationaltidende
København 1868/
1876-1961
Flensborg Avis,
Danm.udg, Fælles udg.
Flensborg 1868 ff
Fredericia Dagblad Fredericia 1890 ff
Frederiksborg Amts Avis Hillerød 1874 ff
Fyens Stiftstidende /
Morgenposten Fyens St.
Odense 1772 ff
Fædrelandet København 1834-1882
Helsingør Dagblad Helsingør 1867 ff
Helsingørs Avis Helsingør 1798-1936
Herning Folkeblad Herning 1869 ff
Holstebro Dagblad /
Dagbladet Holstebro (Struer)
Holstebro 1881 ff
Horsens Folkeblad Horsens 1866 ff
Information København 1945 ff
Jydske Tidende /
JydskeVestkysten
Haderslev 1929-1948
Jydske Tidende /
JydskeVestkysten
Sønderborg 1942 ff
Jydske Tidende/
JydskeVestkysten
(Åbenrå/Tønder)
Åbenrå 1942 ff
Jyllands-posten. Morgenavisen Århus 1871 ff
Kjøbenhavnsposten København 1827-1853
Kolding Folkeblad /
Folkebladet Sydjylland /
JydskeVestkysten 7
Kolding 1872 ff
Kristeligt Dagblad København 1896 ff
Lemvig Folkeblad Lemvig 1874 ff
Licitationen København 1908 ff
Lolland-Falsters Folketidende Nykøbing F. 1873 ff
Lolland-Falsters Stiftstidende Nykøbing F. 1809-1960
Morsø Folkeblad Nykøbing Mors 1877 ff
Nordjyske Stiftstidende Ålborg, Frederikshavn,
Hjørring m.fl.
1999 ff
Nordschleswiger, Der Åbenrå 1951 ff
Politikens Ugeblad for danske i Udlandet /
Politiken Weekly
København 1909 ff
Randers Amts Avis Randers 1810 ff
Ribe Stiftstidende Ribe 1786-1960
Ringkjøbing Amts Dagblad Ringkøbing 1880 ff
Ringsted Folketidende /
Folketidende / Dagbladet
Ringsted 1871 ff
Roskilde Dagblad /
Dagbladet
Roskilde 1878 ff
Samsø Posten Samsø 1906 ff
Silkeborg Avis /
Midtjyllands Avis
Silkeborg 1857 ff
Skive Folkeblad Skive 1880 ff
Svendborg Avis /
Fyns Amts Avis
Svendborg 1863 ff
Thisted Amts Tidende /
Thisted Dagblad
Thisted 1882 ff
Vejle Amts Folkeblad Vejle 1865 ff
Vestkysten /
JydskeVestkysten. Esbjerg
Esbjerg 1918 ff
Viborg Stifts Folkeblad Viborg 1877 ff

Read Full Post »

Projekt Avisdigitalisering har offentliggjort udbudsbekendtgørelsen vedrørende levering af digitaliserede aviser fra mikrofilm. Udbudsfasen kommer til at vare indtil udgangen af 2012, hvor vi forventer at have en underskreven kontrakt med den valgte leverandør. Projektet som helhed er planlagt til at løbe til udgangen af 2015.

Læs mere om udbuddet og projektet på Statsbibliotekets hjemmeside.

Read Full Post »

%d bloggers like this: